โรงแรม BB แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

โครงการ

โรงแรม BB แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

ผลงานรับเหมาก่อสร้างแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงแรม BB แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา งานคุณภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  รับเหมาก่อสร้างครบวงจร เรามีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

ภาพผลงาน รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา

PMEC