บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

BLOG
  • Home
  • Blog
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

บริษัทรับเหมาก่อสร้างเหมือนหรือต่างกับผู้รับเหมาอย่างไร

บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐาน” และ “ผู้รับเหมา” ทั้ง 2 รูปแบบนี้มีความเหมือนที่แตกต่างกัน คือ ความเหมือนในแง่มุมของการทำงานก่อสร้างเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ความหลากหลายในการให้บริการที่ผู้ประกอบการในรูปแบบบริษัทจะให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและมีความรับผิดชอบ ดังนั้นหากคุณต้องการสร้างอาคาร โรงงาน โรงแรม หรืออพาร์ทเม้นต์คุณสามารถเรียกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐานมาให้บริการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบควบคุม มีความเป็นมืออาชีพทำงานตามหลักวิชาการและเอกสารที่ตรวจสอบได้ แต่ถ้าหากคุณมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด การเลือกใช้บริการแบบผู้รับเหมาทั่วไปก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยรูปแบบการให้บริการของทั้ง 2 รูปแบบที่จะช่วยให้คุณเลือกใช้บริการได้ง่ายขึ้นมีดังต่อไปนี้

5 ความเหมือนที่แตกต่างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐาน และผู้รับเหมา

เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้บริการระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐานและผู้รับเหมาา ลองมาสำรวจพร้อมกันว่าการให้บริการของ 2 รูปแบบนี้มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร โดยคุณสามารถพิจารณาการให้บริการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้


  1. การดำเนินงาน สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐาน จะมีการวางแผนทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการทำงานก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม มีเอกสารหลักฐานการทำงานชัดเจน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หากพบปัญหาหน้างาน มีความเป็นมืออาชีพสูง ส่วนผู้รับเหมาทั่วไปจะมีขั้นตอนในการทำงานไม่ซับซ้อน ทีมงานทั้งหมดจะมีจำนวนคนน้อย มีโครงสร้างตำแหน่งงานที่ไม่ลึก  ทำให้ประสานงานกันได้ง่าย แต่ความรับผิดชอบในการทำงานไม่ค่อยชัดเจนเนื่องจากคนงานหนึ่งคนต้องทำงานหลายตำแหน่ง

  2. ความน่าเชื่อถือ บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐานจะมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้รับเหมาทั่วไป เนื่องจากมีอาคารสำนักงาน มีที่อยู่ติดต่อได้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบประวัติของบริษัทได้ สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง มีทุนจดทะเบียนบริษัทเหมาะสมมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีเงินทุนในการบริหารจัดการงานที่มากกว่าจึงช่วยลดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน ลดปัญหาการเบิกเงินล่วงหน้าหรือเบิกเงินมากกว่าปริมาณงานที่ทำได้จริง ในขณะที่ผู้รับเหมาทั่วไปจะเน้นพูดคุยกันง่ายๆ มีความเป็นกันเอง เน้นการติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือและไม่มีหลักฐานหรือเอกสารยืนยันอะไรที่จะสามารถตรวจสอบประวัติได้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่รู้จักันและตกลงงานกันแบบง่าย ๆ


  3. คุณภาพและความถูกต้องในการทำงาน  หากคุณใช้บริการของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐาน คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ความใส่ใจและความละเอียดเรียบร้อยในการทำงานได้จากผลงานที่ผ่านมาของบริษัท อีกทั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐาน จะมีวิศวกรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างก่อสร้างและก่อนส่งมอบงานให้กับคุณ ส่วนผู้รับเหมาทั่วไปด้วยความโดดเด่นด้านราคาที่ถูก ทำให้ผู้รับเหมามักจะเร่งส่งงานให้เร็วและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าแรงรายวันของลูกจ้างในทีมและตัวคุณเองต้องเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพงานเมื่อมีการส่งมอบด้วยตัวเองหรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อจ้างผู้ตรวจสอบงานจากภายนอก


  4. ทีมงานที่ให้บริการ สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐานจะมีทีมงานและช่างที่มีประสบการณ์ในแต่ละงาน ซึ่งแต่ละทีมจะมีความชำนาญครบทุกสายงานพร้อมที่จะรองรับงานได้หลากหลายประเภท เช่นมีทีมสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ มีทีมวิศวกรคอยควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง โดยบุคลกรทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเดียวกันจึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น ในรูปแบบของผู้รับเหมาทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานที่มีความรู้จักกันภายในทีม จึงทำให้มีจำนวนคนน้อยและอาจเกิดความล่าช้าในการส่งงาน ซึ่งผู้รับเหมาเองก็มีความสนิทสนมกับทีมผู้รับเหมารายย่อยอื่น ๆ ที่พร้อมจะจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อหากทำงานไม่ทันซึ่งอาจเกิดปัญหาในการส่งงานต่อระหว่างกัน และในช่วงรอยต่ออาจเกิดปัญหาผู้รับผิดชอบงานนั้นๆไม่ได้

  5. ​ราคาการให้บริการ แน่นอนว่าราคาก่อสร้างของรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐานจะมีราคาที่สูงกว่าผู้รับเหมาทั่วไปเนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีรูปแบบขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบมีมาตรฐานการทำงานตามหลักวิศวกรรม และยังมีทีมงานวิศวกร สถาปนิก ทีมช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทางที่ครบทุกสายงานและพร้อมดูแลประสานงานกับลูกค้า อีกทั้งยังมีผู้ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบ จึงทำให้มีต้นทุนที่สูงกว่า ส่วนราคาของผู้รับเหมาทั่วไปจะมีราคาที่ถูกกว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากมีทีมงานน้อยกว่า อีกทั้งทีมงานยังไม่ครบทุกสายงานที่ต้องการทำให้มีต้นทุนที่น้อยกว่า จึงมีราคาถูกกว่า 


จะเห็นได้ว่าทั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาทั่วไปมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่มีใครที่ด้อยกว่ากันในแง่มุมการทำงาน ขึ้นอยู่กับคุณหรือผู้จ้างว่าตัวเองเหมาะสมกับทีมงานแบบไหน ดังนั้นก่อนเลือกว่าจ้างทีมงานก่อสร้างควรสำรวจความต้องการและความพร้อมของตัวเองว่ามีงบประมาณและมีรูปแบบความซับซ้อนของงานที่ต้องการมากน้อยเพียงใด