BLOG

Blog

เรื่องรับเหมาก่อสร้างน่ารู้
6 ผู้เกี่ยวข้องหลักในงานรับเหมาก่อสร้าง

6 ผู้เกี่ยวข้องหลักในงานรับเหมาก่อสร้าง

งานรับเหมาก่อสร้าง เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษแบบเฉพาะตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างทุกฝ่ายมีส่วนช่วยให้งานดำเนินการไปอย่างราบรื่น
Read More
รูปแบบการดำเนินงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง

รูปแบบการดำเนินงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง

หากเจ้าของโครงการมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ  จะต้องมีการจ้างงานออกแบบ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และผู้บริหารโครงการ รูปแบบในการจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีข้อดี – ข้อเสีย แตกต่างกันไปดังนี้
Read More
บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

บริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาทั่วไปมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่มีใครที่ด้อยกว่ากันในแง่มุมการทำงาน ขึ้นอยู่กับคุณหรือผู้จ้างว่าตัวเองเหมาะสมกับทีมงานแบบไหน
Read More