• บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่งจำกัด

    PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.

       

    PM ENTERPRISE Co.,Ltd.

We use cookies to improve your experience on our website.

Design

ออกแบบ

บริการออกแบบก่อสร้างแบบ3DAnimation เรามุ่งมั่นให้บริการงานด้านก่อสร้างอย่างครบวงจร เรามีทีมงานวิศวกรและทีมงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญทั้งงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร งานสุขาภิบาล งานออกแบบงานภูมิทัศน์  งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกมิติ

Construction

งานก่อสร้าง

บริการตรวจสอบหน้างานเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายให้ฟรี ให้บริการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ทั้งงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบ ตลอดจนงานสถาปัตยกรรม ทั้งงานรับเหมาการสร้างคอนโด อาคารสำนักงาน โรงแรม หอพัก โรงงาน โครงการบ้านจัดสรร งานสาธารณูปโภค งานระบบสุขาภิบาล  และพร้อมบริหารงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้า เป้าหมายที่ชัดเจนของเรา คือความสำเร็จของโครงการซึ่งเกิดจากการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ตลอดจนการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

utilities

สาธารณูปโภค 

เรามุ่งมั่นให้บริการงานด้านก่อสร้างอย่างครบวงจร เรามีทีมงานวิศวกรและทีมงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญทั้งงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร งานสุขาภิบาล งานออกแบบงานภูมิทัศน์  งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกมิติ

Interior

ตกแต่งภายใน 

เราพร้อมให้คำแนะนำเรื่องออกแบบตกแต่งภายในและรับเหมาตกแต่งภายในอย่างครบวงจร มีการพูดคุยร่วมกันเพื่อนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาออกแบบให้เป็นผลงานที่มีสไตล์และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งพื้นที่ใช้สอย แบบแปลน วัสดุ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และฟังก์ชันต่าง ๆ ก่อนเริ่มงานก่อสร้างจริง