อาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น อนุสาวรีย์ชัยฯ

โครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน-พักอาศัย 7 ชั้น

ผลงานรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ รับเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น กทม งานคุณภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  รับเหมาก่อสร้างครบวงจร เรามีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

รับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น อนุสาวรีย์ชัยฯ

 

   ผลงานรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น อนุสาวรีย์ชัยฯ

อัพเดท โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น ผลงานรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ อนุสาวรีย์ชัยฯ

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.) เราคำนึงถึงด้านคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ใส่ใจทุกรายละเอียดด้านงานรับเหมาก่อสร้างและเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า ทุกขั้นตอนในงานรับเหมาก่อสร้างได้รับการควบคุบจากวิศวกรผู้เชียวชาญงานวิศวกรรม วางใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรง ทำให้ลูกค้าหมดกังวล งานก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลา

MISSION 1

งานออกแบบโครงการพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง

งานออกแบบ 0%

ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เรานอกจากงานรับเหมาก่อสร้าง แล้วยังมีบริการ รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างขออนุญาตก่อสร้าง ประกอบไปด้วย งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล พร้อมทำรายงานคำนวณโครงสร้าง มีสถาปนิก และวิศกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเซ็นต์รับรอง พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้กับทางลูกค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางประสานงานกับหน่วยงานราชการ

MISSION 2

ขั้นตอนก่อสร้าง - งานโครงสร้าง 0%

อัพเดทโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น

อัพเดทอีกหนึ่งผลงานรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น อนุสาวรีย์ชัยฯ สำหรับขั้นตอนการรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัทมีการสำรวจพื้นที่รับเหมาก่อสร้างโครงการ เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย เราใส่ใจในทุกรายละเอียดการก่อสร้าง

อัพเดทผลงานรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ อาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น อนุสาวรีย์ชัยฯ ผลงานแล้วเสร็จ 95%

หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับสร้างอาคารสำนักงาน ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า เราคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่คุณกำลังมองหา

ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง

ภาพผลงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พักอาศัย 7 ชั้น ผลงานรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพ อนุสาวรีย์ชัยฯ

PMEC