โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ นครราชสีมา

โครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า 4,000 ตารางเมตร นครราชสีมา

ผลงานรับเหมาก่อสร้างโรงงาน นครราชสีมา รับสร้างโกดังสินค้า งานรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดังสินค้า งานคุณภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  รับเหมาก่อสร้างครบวงจร เรามีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ครบวงจรพร้อมถนนโครงการ ขนาดพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ณ อ.เมืองนครราชสีมา

รับสร้างโกดังสินค้า,รับสร้างอาคารคลังสินค้า,รับเหมาก่อสร้างโคราช

 

   โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ครบวงจร ณ จังหวัด นครราชสีมา งานรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ขนาดพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร

อัพเดท โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร นครราชสีมา

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.) เราคำนึงถึงด้านคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ใส่ใจทุกรายละเอียดด้านงานรับเหมาก่อสร้างและเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า ทุกขั้นตอนในงานรับเหมาก่อสร้างได้รับการควบคุบจากวิศวกรผู้เชียวชาญงานวิศวกรรม วางใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรง ทำให้ลูกค้าหมดกังวล งานก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลา

MISSION 1

สำรวจพื้นที่รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

สำรวจพื้นที่รับเหมาก่อสร้าง 0%

อัพเดทรับสร้างโรงงานโคราช โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร สำหรับขั้นตอนการรับเหมาก่อสร้าง สำรวจพื้นที่รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

MISSION 2

งานออกแบบโครงการพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง

งานออกแบบ 0%

ทางบริษัทฯ เรานอกจากงานรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงานแล้วยังมีบริการ รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างขออนุญาตก่อสร้าง ประกอบไปด้วย งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล พร้อมทำรายงานคำนวณโครงสร้าง มีสถาปนิก และวิศกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเซ็นต์รับรอง พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้กับทางลูกค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางประสานงานกับหน่วยงานราชการ

MISSION 3

อัพเดทโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ นครราชสีมา

ขั้นตอนก่อสร้าง - งานโครงสร้าง 0%

อัพเดทงานรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ โคราช นครราชสีมา โครงสร้าง ปูหลังคา

MISSION 4

อัพเดทโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ นครราชสีมา

ขั้นตอนก่อสร้าง - งานเทพื้นคอนกรีต 0%

อัพเดทงานรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ โคราช นครราชสีมา งานเทพื้นคอนกรีต

MISSION 3

งานตอกเข็ม

งานตอกเข็ม 0%

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง อีกหนึงหัวใจสำคัญคือการปรับฐานราก งานตอกเข็มโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ ราชบุรี เราใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอนด้านงานรับเหมาก่อสร้าง

MISSION 4

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง 0%

 

งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลังสินค้าขนาดกว่า 2,500 ตร.ม. รับสร้างโกดังสินค้า รับสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่  จ.ราชบุรี

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.) เราคำนึงถึงด้านคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ใส่ใจทุกรายละเอียดด้านงานรับเหมาก่อสร้างและเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า ทุกขั้นตอนในงานรับเหมาก่อสร้างได้รับการควบคุบจากวิศวกรผู้เชียวชาญงานวิศวกรรม วางใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรง ทำให้ลูกค้าหมดกังวล งานก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลา

ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง

ภาพผลงานรับสร้างโกดังสินค้า โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร

รับสร้างโกดังสินค้าขนาดใหญ่,รับสร้างโรงงาน,รับสร้างอาคารคลังสินค้า
PMEC