โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ ราชบุรี

โครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ราชบุรี

ผลงานรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ราชบุรี งานรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงแรม งานคุณภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  รับเหมาก่อสร้างครบวงจร เรามีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ราชบุรี

 

   เริ่มงานรับเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ.ราชบุรี

เริ่มสำรวจหน้างาน

อัพเดท โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ราชบุรี

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.) เราคำนึงถึงด้านคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ใส่ใจทุกรายละเอียดด้านงานรับเหมาก่อสร้างและเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า ทุกขั้นตอนในงานรับเหมาก่อสร้างได้รับการควบคุบจากวิศวกรผู้เชียวชาญงานวิศวกรรม วางใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรง ทำให้ลูกค้าหมดกังวล งานก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลา

MISSION 1

สำรวจพื้นที่รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

สำรวจพื้นที่รับเหมาก่อสร้าง 0%

อัพเดทรับสร้างโรงงานราชบุรี โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับขั้นตอนการรับเหมาก่อสร้าง สำรวจพื้นที่รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

MISSION 2

งานออกแบบโครงการพร้อมขออนุญาตก่อสร้าง

งานออกแบบ 0%

ทางบริษัทฯ เรานอกจากงานรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงานแล้วยังมีบริการ รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างขออนุญาตก่อสร้าง ประกอบไปด้วย งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล พร้อมทำรายงานคำนวณโครงสร้าง มีสถาปนิก และวิศกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเซ็นต์รับรอง พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้กับทางลูกค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางประสานงานกับหน่วยงานราชการ

MISSION 3

งานตอกเข็ม

งานตอกเข็ม 0%

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง อีกหนึงหัวใจสำคัญคือการปรับฐานราก งานตอกเข็มโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ ราชบุรี เราใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอนด้านงานรับเหมาก่อสร้าง

MISSION 4

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง 0%

 

งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลังสินค้าขนาดกว่า 2,500 ตร.ม. รับสร้างโกดังสินค้า รับสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่  จ.ราชบุรี

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.) เราคำนึงถึงด้านคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ใส่ใจทุกรายละเอียดด้านงานรับเหมาก่อสร้างและเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า ทุกขั้นตอนในงานรับเหมาก่อสร้างได้รับการควบคุบจากวิศวกรผู้เชียวชาญงานวิศวกรรม วางใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรง ทำให้ลูกค้าหมดกังวล งานก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลา

ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง
ออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง

ภาพผลงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ราชบุรี

PMEC