อาคารโรงงาน บริษัท เคเคซี แบริ่งเซอร์วิส จำกัด

โครงการ

อาคารโรงงาน บริษัท เคเคซี แบริ่งเซอร์วิส จำกัด

ผลงานรับเหมาก่อสร้างสมุทรปราการ บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ รับเหมาก่อสร้าง อาคารโรงงาน บริษัท เคเคซี แบริ่งเซอร์วิส จำกัด งานคุณภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  รับเหมาก่อสร้างครบวงจร เรามีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

ภาพผลงาน รับเหมาก่อสร้างสมุทรปราการ

PMEC