เขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง ริมแม่น้ำบางปะกง

โครงการ

เขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง ริมแม่น้ำบางปะกง

ผลงานรับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ รับเหมาก่อสร้าง เขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง ริมแม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา งานคุณภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  รับเหมาก่อสร้างครบวงจร เรามีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพผลงาน รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา

PMEC