โรงแรมบีบี แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

โครงการ

โรงแรม BB แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

ผลงานรับเหมาก่อสร้างแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงแรม แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา งานคุณภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  รับเหมาก่อสร้างครบวงจร เรามีนโยบายในการทำงานโดยเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยส่งมอบงานตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา รับสร้างโรงแรม แปดริ้ว

รับสร้างโรงแรม,บริษัทรับเหมาสร้างโรงแรม,รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทราผลงานรับสร้างโรงแรม,ผลงานรับสร้างโรงแรมฉะเชิงเทรา,ผลงานรับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา
ออกแบบ แล้วเสร็จ
รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา,รับสร้างโรงแรม,บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

 

เริ่มงานรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา รับสร้างโรงแรม แปดริ้ว 

อัพเดท รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา รับสร้างโรงแรม แปดริ้ว

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.) เราคำนึงถึงด้านคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ใส่ใจทุกรายละเอียดด้านงานรับเหมาก่อสร้างและเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า ทุกขั้นตอนในงานรับเหมาก่อสร้างได้รับการควบคุบจากวิศวกรผู้เชียวชาญงานวิศวกรรม วางใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรง ทำให้ลูกค้าหมดกังวล งานก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลา

MISSION 1

งานออกแบบ โรงแรม แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

ออกแบบ 0%

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PMEC ENGINEERING Co.,Ltd.) ออกแบบ โรงแรมบีบีแปดริ้ว งานรับสร้างโรงแรม รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา

MISSION 2

งานก่อสร้าง รับสร้างโรงแรม แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

งานก่อสร้าง 0%

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา รับสร้างโรงแรมแปดริ้ว ความสูง 6 ชั้น  ขั้นตอนการก่อสร้าง มีวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด

MISSION COMPLETE

ส่งมอบงาน รับสร้างโรงแรม แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

ส่งมอบงาน 0%

อัพเดทโครงการรับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านพักตากอากาศ เขาใหญ่ สำหรับขั้นตอนการรับเหมาก่อสร้าง อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับดิน ทำถนน และ บดอัดด้วยหินคลุก มีการตรวจวัดความหนาแน่นของดิน โดยมีวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด

ภาพผลงาน รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา

PMEC